Liiklusinfo

Külastajate suurest arvust tingituna tehakse Türi liikluskorralduses laatade ajaks muudatusi.

 

  • Kesklinnast Kalevi tänava väljakutele viival Tallinna tänaval on Väike-Pärnu tänava ristmikust Tehnika tänava ristmikuni kiirus piiratud 30 km/h ning mõlemal teeserval on peatumine keelatud.
  • Tolli tänava liiklus Raudtee tänava ristmikust kuni Ühisgümnaasiumi sissesõiduni on muudetud ühesuunaliseks ning vasakul teeserval on peatumine keelatud.
  • Kalevi tänav (laada territooriumi ulatuses) ning Liiva tänav Kreutzwaldi ja Kalevi tänava vahel on liikluseks suletud.
  • Laada ajal on avatud ajutine parkla Rapla-Tallinna maantee ja Kaare tänava vahelisel alal. Parkimiseks on liikluseeskirjades lubatud viisil kasutatavad ka laada lähikonnas paiknevad tänavad.
  • Autobussidele on avatud parkla Tehnika tänaval.
  • Külastuse tipptundidel on paratamatu kaugemal asuvate kesklinna parklate kasutamine.
  • Laada peasissepääs asub Kalevi tänaval. Külastajaile on avatud sissepääsud ka Tolli tänaval, Liiva ja Kalevi tänava ristmikul ning Ujula teel.