Kauplemise tingimused

 • Kaupleja lubatakse laadaplatsile ainult müügipileti esitamisel ja alates laupäevast peavad kõigil kauplejatel olema käepaelad. Müügipilet peab olema kauplemiskohal nähtaval.
 • Kaupleja on kohustatud kauplemiskohta lahti hoidma laada lahtiolekuajal R 17.05.2024, 9-19, L 18.05.2024 8-19, P 19.05.2024 8-15 ja müüma müügikoha taotluses märgitud kaupa.
 • Kaupleja peab jääma mõõdetud müügikoha piiridesse. Laada üldaladel parkimine on keelatud.
 • Müügikoha muutmine laada ajal ilma laadakorraldaja loata on keelatud.
 • Müügikoha edasimüük on keelatud.
 • Registreerimisel tuleb lisada kasutatavad elektriseadmed, nende võimsused ja elektriga liitumise aeg (neljapäeval või reedel). Kauplejal peavad olema tehniliselt korras pikendusjuhtmed ja kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama kehtivatele normidele. Kohapeal kontrollitakse esitatud ühikuid.
 • Generaatori kasutamine ainult eelnevalt laadakorraldajaga kokkuleppel.
  Müügikoha ja selle lähiümbruse hoiab korras kaupleja ning annab laada lõpus üle korras kauplemiskoha, sh. viib tekkinud prügi ettenähtud kohta. Platsi üldkoristuse tagab korraldaja.
 • Koha tühistamine ja raha tagastamine hiljemalt 07. mai e-mailile lillelaat@gmail.com laekunud kirja alusel, hilisemal teatamisel kohamaksu ei tagastata.
  Kõik kauplejad peavad järgima Eesti Vabariigi seadusi (s.h toitu müüvad ja/või valmistavad kauplejad peavad olema oma tegevusest eelnevalt Põllumajandus- ja Toiduametit teavitanud. Taimemüüjatel peavad olema nõuetele vastavad taimepassid).